HISTORIA PARAFII

Historia parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
w Warszawie ul. Wojciechowskiego 32

Inicjatorem powstania parafii był  ś+p. ks. infułat Kazimierz Szklarczyk,
proboszcz parafii św. Józefa w Warszawie – Ursus.

Budowniczym świątyni i ośrodka duszpasterskiego jest ks. prob. Ryszard Laskowski.

4 września 1999 r. Poświęcenie placu pod budowę kościoła przez Jego Eminencję Księdza Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski.
4 kwietnia 2000 r. Zatwierdzenie projektu budowy kościoła z ośrodkiem duszpasterskim i zezwolenie na budowę.
Wykonawcy projektu:

  • architekt – mgr inż. Jacek Jagoda
  • konstruktor – mgr inż. Paweł Wojciechowski
  • kierownik budowy – inż. Kazimierz Górski
4 maja 2000 r. Rozpoczęcie budowy:
kierownik budowy – mgr inż. Kazimierz Górski
wykonawcy – Górale oraz mgr. inż. Stanisław Piotrowski
24 września 2000 r. Wmurowanie kamienia węgielnego przez Jego Eminencję Księdza Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski.
30 maja 2002 r. W Uroczystość Bożego Ciała – erygowanie parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Warszawie na Niedźwiadku.
19-21 grudnia 2002 r. Pierwsze nauki rekolekcyjne wygłosił ks. prałat Marian Laskowski, brat ks. proboszcza Ryszarda.
30 marca 2003 r. Parafia otrzymała relikwie św. o. Pio.
19 kwietnia 2003 r. W Wielkanoc – poświęcenie kościoła przez Jego Eminencję Księdza Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski.
25 marca i 13 czerwca 2004 r. Pierwsza wizytacja kanoniczna, przeprowadzona przez Jego Eminencję Księdza Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski.
30 października 2005 r. Budowa i poświęcenie pomnika Jana Pawła II.
7 marca 2007 r. Wykonanie i zamontowanie pancernego Tabernakulum.
6 kwietnia 2014 r. Parafia otrzymała relikwie św. Jana Pawła II.
21-27 listopada 2014 r. Pierwsze Misje Święte i Nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą w kopii Obrazu Jasnogórskiego.
16 kwietnia 2016 r. Parafia otrzymała relikwie Św. Siostry Faustyny.
5 czerwca 2022 r. Parafia otrzymała relikwie Bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego