Dzień Niepodległości

MSZA ŚW.

8.00, 10.00, 15.00, 18.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WYPOMINKI

WYPOMINKI
 
W polskiej tradycji istnieje piękny zwyczaj szczególnej modlitwy za naszych zmarłych, 
którą nazywamy wypominkami czyli przywoływaniem, przypominaniem 
przed Bogiem tych, którzy już odeszli.
Przez cały rok, ale szczególnie w listopadzie, 
pamiętamy o naszych zmarłych. 
I nie tylko pamiętamy, ale modlimy się w ich intencji.
Czynimy tak, ponieważ jesteśmy im wdzięczni za dobro, którym nas obdarzali. 
Jakże często to, kim jesteśmy i jacy jesteśmy im właśnie zawdzięczamy.
Czynimy tak, ponieważ wierzymy w Boga, 
który jest Miłosiernym Ojcem i w Jezusa Chrystusa, 
który jest Zwycięzcą śmierci. 
Wierzymy też w moc i skuteczność naszej modlitwy.

W naszej parafii zapraszamy na wspólną modlitwę w intencji zmarłych 
przez cały listopad każdego dnia i pierwsze środy miesiąca przez cały rok. 

O godz. 17.00 nabożeństwo wypominkowe połączone z modlitwą różańcową. 
O godz. 18.00 Msza św. Gregoriańska w intencji wszystkich zmarłych,
których imiona i nazwiska zostały zgłoszone w wypominkach. 

Do kancelarii można zgłaszać imiona i nazwiska naszych bliskich zmarłych. 

Nowe ulice w parafii.

Do Parafii Rzymskokatolickiej 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Warszawie 
przy ul. Wojciechowskiego 32 należą bloki ulic: 
Hennela, Posag Siedmiu Panien, Herbu Oksza, Habicha i Quo Vadis.
 
Zapraszamy mieszkańców tych ulic
do udziału we Mszy św. niedzielnej 
i w życiu liturgicznym  parafii.