Wypominki

Zapraszamy wszystkich wiernych
codziennie, przez cały listopad i w każdą pierwszą środę miesiąca
w ciągu roku na wspólną modlitwę
w nabożeństwach wypominkowych o godz. 17.00
oraz Mszy św. gregoriańskiej odprawianej o godz. 18.00. 

 

Nowe ulice w parafii.

Do Parafii Rzymskokatolickiej 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Warszawie 
przy ul. Wojciechowskiego 32 należą bloki ulic: 
Hennela, Posag Siedmiu Panien i Herbu Oksza.
 
Zapraszamy mieszkańców tych ulic
do udziału we Mszy św. niedzielnej 
i w życiu liturgicznym  parafii.