RORATY 2022

Gdy pierwsi rodzice sprzeciwili się Bogu, w sercach ludzi zagościła tęsknota. Kolejne pokolenia biegły przez życie, czekając na Tego, który wypełni tę dziwną pustkę… Noe, Samuel, Eliasz, Daniel, Symeon i Joachim, dziadek Pana Jezusa – wszyscy czekali na przyjście Zbawiciela. Oczekiwanie – w tym słowie streszcza się najgłębszy sens Adwentu. Wszystko wokół podpowiada nam, że to adwentowe oczekiwanie jest wyjątkowe, inne niż wszystkie pozostałe oczekiwania. Bo w Adwencie przygotowujemy się na najważniejsze narodziny w historii świata – Jezusa Chrystusa. Zapraszamy w pełną oczekiwania wędrówkę przez wieki i do poznawania kolejnych bohaterów biblijnych opowieści. W tym roku dzieci poprowadzi postać wyjątkowa: św. Joachim, ojciec Maryi i dziadek Jezusa. Razem z nim będziemy poznawać bohaterów historii zbawienia – ludzi, którzy w ciągu wieków czekali na obiecanego przez Pana Boga Mesjasza i proroków, którzy zapowiadali Jego przyjście.

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na Roraty – każdego dnia (oprócz niedziel) o godz. 645.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE:

Po przerwie spowodowanej pandemią rozpoczynamy w okresie Adwentu – czasie radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie – odwiedziny duszpasterskie. W ciągu kolejnych tygodni pragniemy zanieść wszystkim naszym Parafianom modlitwę, błogosławieństwo Boże i chwilę rozmowy.

w poniedziałek  28 XI ul. Wojciechowskiego 40
we wtorek  29 XI ul. Wojciechowskiego 42, klatki: I-VII
w środę   30 XI ul. Wojciechowskiego 42, klatka VIII
ul. Wojciechowskiego 54, klatki: I-V
w czwartek    1 XII ul. Wojciechowskiego 54, klatki: VI-VIII
ul. Wojciechowskiego 56, klatki: I-IV
w piątek    2 XII ul. Wojciechowskiego 56, klatki: V-VIII
w sobotę    3 XII ul. Wojciechowskiego 39, klatki: I-VI

Odwiedziny rozpoczynamy o godz. 1600, a w sobotę o godz. 1400. Informacje o odwiedzinach duszpasterskich będą w ogłoszeniach
w kościele, na stronie parafii oraz  dzięki uprzejmości Spółdzielni będą wywieszane na tablicy ogłoszeń w każdym bloku.

Numer konta parafii

OFIARA NA KOŚCIÓŁ

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Warszawie

ul. Wojciechowskiego 32, 02-495 Warszawa

NR KONTA

PKO BANK POLSKI S.A.

49 1020 1055 0000 9802 0094 3860

Jako tytuł wpłaty można wpisać „Darowizna na cele kultu religijnego”,
co umożliwi odliczenie darowizny od dochodu.

Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary!

 

Nowe ulice w parafii.

Do Parafii Rzymskokatolickiej 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Warszawie 
przy ul. Wojciechowskiego 32 należą bloki ulic: 
Hennela, Posag Siedmiu Panien, Herbu Oksza, Edwarda Habicha, 
Quo Vadis, Dyrekcyjna, Kompanii AK "Goplana", Gierska, 
Ogniowa, Silnikowa, Przelotowa, Licencyjna, Taylora.
 
Zapraszamy mieszkańców tych ulic
do udziału we Mszy św. niedzielnej 
i w życiu liturgicznym  parafii.