WIZYTA DUSZPASTERSKA

W najbliższym czasie odwiedzimy mieszkańców ulic:

w poniedziałek        20 I ul. Keniga 6


we wtorek                  21 I ul. Keniga 8, 10, 12


w środę                       22 I ul. Keniga 18

………….………….……………….ul. Jagiełly 33, klatka I


w czwartek               23 I  ul. Jagiełły 33, klatka II


w piątek                     24 I ul. Jagiełły 4, 12, 15

………………….….………….……ul. Siłaczki

………………………..…………….ul. Czechowicza (domki)

……………………..……………….ul. Biernata z Lublina


w sobotę                     25 I ul. Orląt Lwowskich (domki)

…………………….……….………..ul. Aktorska

…………………….………….……..ul. Lalki

…………………….…………….…..ul. Balicka


w poniedziałek            27 I ul. Faraona

…………………….…………………ul. Lipiec Reymontowskich

…………………….…………………ul. Bełzy (domki) i Bełzy 17

…………………….…………………ul. Jagiełły (domki)


we wtorek                     28 I ul. Falskiego

……………….……….…………………ul. Bełzy 17A


w środę                          29 I ul. Czechowicza 5

…………………….…….……………ul. Traktorzystów 26 i 28


w czwartek                  30 I ul. Czechowicza 7


w piątek                         31 I ul.  Czechowicza 9

…………………….………………….ul. Posag 7 Panien 12A


w sobotę                          1 II ul. Posag 7 Panien 12

Nowe ulice w parafii.

Do Parafii Rzymskokatolickiej 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Warszawie 
przy ul. Wojciechowskiego 32 należą bloki ulic: 
Hennela, Posag Siedmiu Panien, Herbu Oksza, Edwarda Habicha,
Quo Vadis, Dyrekcyjna i Kompanii AK "Goplana".
 
Zapraszamy mieszkańców tych ulic
do udziału we Mszy św. niedzielnej 
i w życiu liturgicznym  parafii.